Geestelijke gezondheidszorg

Zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen.

Zvw: vanaf 2015 worden de eerste drie jaar van langdurige GGZ, de zogenaamde GGZ B, gefinancierd uit de zorgverzekeringswet. Gegevens hierover zijn niet opgenomen in de MLZ. Dit betreft geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar. Daarnaast bestaat er ook geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur).

Wlz: vanaf 2015 wordt de GGZ B na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Dit is het voortgezet verblijf.  Vanaf 1 januari 2021 is de Wlz ook toegankelijk voor personen met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg, de zogenaamde GGZ W.

Wmo 2015, Jeugdwet: vanaf 2015 wordt beschermd wonen, de zogenaamde GGZ C, gefinancierd vanuit de Wmo 2015. Een deel van deze zorg wordt vanaf 2021 gefinancierd uit de Wlz, de zogenaamde GGZ W. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Jeugdwet.

AWBZ: tot 2015 werd de GGZ B en de GGZ C gefinancierd vanuit de AWBZ. Ook de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren was tot 2015 AWBZ gefinancierd. De indicatiestelling hiervoor werd gedaan door de Bureaus Jeugdzorg.

In de tabellen over Uitgaven en volume is de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren opgenomen, alleen in het geval van intramurale zorg niet in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's).

Synoniemen: GGZ