Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014 de benaming voor het register waarin alle inwoners van een gemeente behoren te zijn ingeschreven.

 Uitzonderingen hierop zijn:

  • inwoners van Nederland die gebruik maken van uitzonderingsregels die gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (niet-Nederlandse diplomaten en niet-Nederlandse NAVO militairen). Zij mogen zelf bepalen of zij in de bevolkingsregisters ingeschreven worden of niet;
  • asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen.

De GBA registreert ieders administratieve levensloop, bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of echtscheiding, adreswijziging en overlijden.

Op 6 januari 2014 is de wet Gemeentelijke Basisadministraties persoonsgegevens (GBA) ingetrokken en is de GBA opgegaan in de BRP.

Synoniemen: GBA