Gebruik

Gebruik van zorg zoals dat geregistreerd wordt door het CAK, Vektis of SVB.

Registratie door het CAK: vanaf 2015 betreft de registratie van het CAK zowel bijdrageplichtige zorg in natura als bijdrageplichtige zorg gefinancieerd uit een persoonsgebonden budget aan personen van 18 jaar of ouder, waarvan de kosten voor rekening komen van de Wlz of de Wmo 2015. Tot 2015 betreft de registratie van het CAK de bijdrageplichtige zorg in natura aan personen van 18 jaar of ouder, waarvan de kosten voor rekening komen van de AWBZ of de Wmo.

Registratie door Vektis: dit betreft gebruik van langdurige Zvw-zorg (wijkverpleging of zorg zintuiglijk gehandicapten) en Wlz-zorg in natura zoals dat geregistreerd staat in alle door de zorgverzekeraars of zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties.

Registratie door de SVB: de SVB verzorgt sinds de hervorming langdurige zorg (in 2015), de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget vanuit het ‘trekkingsrechtensysteem’. Vanuit de trekkingsrechten-registratie van de pgb’s levert de SVB een dataset aan het CBS ten behoeve van de MLZ, met daarin op cliëntniveau alle gedeclareerde en goedgekeurde betalingen vanuit de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet.