Grondslag

Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp nodig heeft.

Er moet een grondslag aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor zorg gefinancierd vanuit de AWBZ (tot 2015)/Wlz (vanaf 2015). De grondslag wordt onafhankelijk door het Centrum indicatiestelling zorg vastgesteld.

Het kan zijn dat er meerdere redenen zijn waarom iemand aangewezen is op hulp, bijvoorbeeld iemand met zowel een verstandelijke handicap als een psychiatrische aandoening. In dat geval zal het CIZ een dominante grondslag vaststellen. De dominante grondslag is de grondslag met de zwaarstwegende beperkingen in relatie tot de zorgbehoefte van de verzekerde.

Wlz: vanaf 2015 geeft elk van de volgende zes Wlz-grondslagen recht op Wlz-zorg:

AWBZ: tot 2015 leidde een van de volgende zes AWBZ-grondslagen tot aanspraak op AWBZ-zorg:

  • somatische aandoening;
  • psychogeriatrische aandoening;
  • psychiatrische aandoening;
  • lichamelijke handicap;
  • verstandelijke handicap;
  • zintuiglijke handicap.

Met ingang van 1 januari 2009 is een psychosociaal probleem geen reden meer voor een AWBZ-indicatie. Indicaties van vóór 2009 met de grondslag psychosociaal probleem die nog geldig zijn in de verslagperiode, zijn opgenomen bij de grondslag psychiatrische aandoening.