Centrum indicatiestelling zorg

Het CIZ is de landelijke organisatie die toetst of personen recht hebben op langdurige zorg.

Tot 2015 betrof dit AWBZ-zorg, vanaf 2015 betreft het Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005.

Het CIZ stelt in een indicatiebesluit vast voor welke zorg iemand in aanmerking komt, voor hoeveel zorg en hoelang deze zorg geleverd moet worden.

Tot 2015 werd zorg aan jongeren tot 18 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen niet door het CIZ geïndiceerd maar door een Bureau Jeugdzorg. Vanaf 2015 wordt de toetsing van de zorgvraag bij jongeren tot 18 jaar deels door het CIZ uitgevoerd (Wlz) en deels door de gemeente (Jeugdwet) .

Zie de dataleverancier CIZ voor informatie over de bijdrage van het CIZ aan de MLZ.

Synoniemen: CIZ