Kapitaallasten

Rente-, afschrijvings- en instandhoudingskosten van kapitaalgoederen van zorgaanbieders. Kapitaalgoederen zijn gebouwen, terreinen, apparatuur en inventaris.

Aanbieders van intramurale zorg ontvangen de vergoeding voor deze kosten in twee delen. Met ingang van 2012 wordt elk jaar een steeds groter deel van de kapitaallasten vergoed door middel van de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent. Dit is een opslag die verwerkt is in het zzp-tarief. Met ingang 2016 zullen alle kapitaallasten vergoed worden door middel van deze opslag. Tot 2018 krijgen deze zorgaanbieders voor het overige deel van de kapitaallasten een aparte vergoeding.

Bij de extramurale zorg is een vergoeding voor kapitaallasten al sinds 2007 verwerkt in de tarieven voor zorgprestaties.