Zorgzwaartepakket

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kon ontvangen binnen zorg met verblijf/intramurale zorg gefinancierd door de AWBZ.

De zorg betrof het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is wanneer een cliënt niet alles zelf kan.

De indicatiestelling voor AWBZ-zorg met verblijf door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gebeurde van 1 juli 2007 tot 1 januari 2015 in de vorm van zzp's. Het CAK hanteerde zzp's bij het registreren van het gebruik van intramurale AWBZ-zorg, voor zover data over zzp aangeleverd werden.

De indicatiestelling voor Wlz-zorg door het CIZ gebeurt sinds 1 januari 2015 in de vorm van zorgprofielen.

Er zijn zzp's voor de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg. Voor langdurige Geestelijke Gezondheidszorg met verblijf voor kinderen en jeugdigen werden geen zzp's gehanteerd.

Het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit hanteren zzp's als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg (tot 2015) en Wlz-zorg (vanaf 2015) worden onderscheiden.

Zorgzwaartepakketten komen voor in de tabellen over Indicatie en Gebruik en over Uitgaven en volume.

Synoniemen: zzp