Normatieve huisvestigingscomponent

Opslag voor kapitaallasten die verwerkt is in het zzp-tarief. De normatieve huisvestigingscomponent is alleen van toepassing op de intramurale zorg.

Het systeem van de normatieve huisvestigingscomponent is tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2018 geleidelijk ingevoerd. Dit betekent dat zorgaanbieders elk jaar een steeds groter deel van de kapitaalslasten vergoed krijgen door middel van de nhc-regeling. Met ingang van 2018 maakt de nhc voor 100 procent deel uit van het tarief voor het zorgzwaartepakket (integraal tarief). Tot 2018 ontvingen zorgaanbieders voor het overige deel van de kapitaallasten een aparte vergoeding.

Bij de extramurale zorg is een vergoeding voor de kapitaallasten al sinds 2007 verwerkt in de tarieven voor zorgprestaties.

Synoniemen: nhc