Instellingen die Wlz-zorg in natura aanbieden met behandeling, zonder behandeling of beiden, 2016-2019

In dit maatwerk is gekeken naar instellingen die Wlz-zin zorg leveren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Wlz-aanbieders van het Zvw-model, het Wlz-model en aanbieders die beide vormen aanbieden, door zzp-verblijfsprestaties en vpt-prestaties mee te nemen. Een aanbieder wordt gezien als aanbieder volgens het Wlz-model, als hij een zzp-verblijfsprestatie met behandeling levert. Voor een lijst van de meegenomen prestatiecodes, zie onderaan de toelichting. Prestaties voor vervoer, opslagen en toeslagen zijn uitgesloten.