Gebruik

Het thema Gebruik geeft een beeld van het aantal personen in Nederland dat gebruik maakt van langdurige zorg.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruik van zorg in natura en gebruik van zorg via het persoonsgebonden budget. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen de wet waaruit de zorg gefinancierd is, en of de zorg bijdrageplichtig is.

Sinds 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd Wlz, de Wmo-2015 en de Zvw.