Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland (tot 2014 College voor Zorgverzekeringen - CVZ) is een zelfstandig bestuursorgaan met een adviserende en uitvoerende rol bij de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw, de AWBZ (tot 2015) en de Wlz (vanaf 2015).

Het Zorginstituut levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit doet het Zorginstituut door acht taken uit te voeren:

  • Pakketbeheer: adviseren over de inhoud van het basispakket en verduidelijken wat daartoe behoort.
  • Kwaliteit: stimuleren van kwaliteitsverbeteringen in de zorg door het Kwaliteitsinstituut.
  • Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen: adviseren over vernieuwingen in zorgberoepen en –opleidingen.
  • Fondscontrole: beheren van het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen fonds Bijzondere Ziektekosten.
  • Risicoverevening: verdelen van premiegeld onder zorgverzekeraars, zodat verzekeraars iedereen kunnen verzekeren, ongeacht zijn of haar gezondheidstoestand.
  • Doelmatige uitvoering: bevorderen van de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door Wlz-uitvoerders en het CAK.
  • Regelingen voor bijzondere groepen: uitvoeren van voorzieningen en regelingen voor burgers die buiten het zorgverzekeringssysteem dreigen te vallen of hun verzekeringsplicht niet nakomen.
  • Nationaal contactpunt: voor patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg (NCP).

De vierde taak van het Zorginstituut is relevant voor de MLZ. Het Zorginstituut beheert het fonds waaruit de AWBZ tot 2015 werd gefinancierd en het fonds waaruit vanaf 2015 de Wlz wordt gefinancierd. Dit betekent dat zij de inkomsten en uitgaven van het fonds bewaakt en registreert.

Zie de dataleverancier Zorginstituut Nederland voor informatie over de bijdrage van het Zorginstituut Nederland aan de MLZ.

Synoniemen: Zorginstituut