Publicaties - Bevolking

10 publicaties van Bevolking

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Personen met gebruik VV op moment van overlijden 2011-2018

Van de personen die zijn overleden is bepaald of zij gebruik maakten van AWBZ en/of Wlz zorg.

Maatwerk publicatie | 01-11-2019

Clusters en zzp-mix van personen met Wlz-pgb

In dit maatwerk proberen we kleinschalige wooninitiatieven van personen met een Wlz-pgb in beeld te brengen en de mix van zzp's ...

Maatwerk publicatie | 01-08-2019

Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen

Doelpopulatie: Personen met aanspraak op Wlz (inclusief Wlz-indiceerbaren) op 31-12-2016. Van deze personen is bepaald of zij ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2018

Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, update 2015 en 2016

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden.

Maatwerk publicatie | 01-04-2018

Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, 2015

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden, van de personen die niet zijn overleden is bepaald of in ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2018

Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

Van de personen in de populatie die zijn overleden voor oktober 2016 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

Maatwerk publicatie | 01-02-2017

Personen met gebruik VV op moment van overlijden

Van deze personen is bepaald wat de leeftijd zou zijn geweest op 31 december van het jaar waarin zij zijn overleden.

Maatwerk publicatie | 01-02-2017

Overledenen van 80 jaar of ouder naar jaar van overlijden, leeftijd en gebruik ZMV

Van deze personen is bepaald wat de leeftijd zou zijn geweest op 31 december van het jaar waarin zij zijn overleden.

Maatwerk publicatie | 01-12-2016

Personen met gebruik VV op moment van overlijden

Van deze personen wordt per zzp op de overlijdensdatum het aantal overleden personen per kwartaal getoond (tabel 1).

Maatwerk publicatie | 01-05-2016

Indicatie en gebruik naar bruto huishoudinkomen

De populatie is uitgesplitst in personen die op peildatum een indicatie hadden voor de 3 genoemde functies samen van minder dan ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2014