Bevolking

Foto van het thema Bevolking

Deze pagina bevat cijfers over de samenstelling van de totale bevolking naar leeftijd en type huishouden. Deze gegevens kunt u gebruiken als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg.

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

Bevolking naar leeftijd, personen op peildatum jaar
2012 2013 2014 2015 2016*
Totaal leeftijd 16 779 975 16 827 335 16 900 905 16 968 735 17 074 245
Jonger dan 18 jaar 3 440 320 3 418 835 3 406 850 3 392 800 3 379 015
18 tot 65 jaar 10 497 545 10 472 195 10 468 465 10 474 200 10 516 575
65 tot 80 jaar 2 128 160 2 208 430 2 279 145 2 342 640 2 402 110
80 jaar of ouder 713 950 727 880 746 440 759 095 776 550

Bevolking naar leeftijd, personen op peildatum jaar

Totaal leeftijd

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

Jonger dan 18 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

18 jaar of ouder

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

18 tot 65 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

18 tot 35 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

35 tot 50 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

50 tot 65 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

65 tot 80 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

65 tot 70 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

70 tot 75 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

75 tot 80 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

80 jaar of ouder

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

80 tot 85 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

85 tot 90 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

90 jaar of ouder

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

2016*

Voorlopige cijfers

Bevolking naar type huishouden, personen op peildatum jaar
2012 2013 2014 2015 2016*
Totaal 16 779 975 16 827 335 16 900 905 16 968 735 17 074 245
Eenpersoonshuishouden 2 797 650 2 803 570 2 872 270 2 898 700 2 956 645
Eenouderhuishouden 1 318 545 1 350 750 1 382 510 1 387 610 1 426 660
Paar met kinderen 7 966 040 7 919 315 7 879 300 7 886 565 7 873 450
Paar zonder kinderen 4 368 555 4 393 640 4 415 610 4 443 455 4 458 870
Overige huishoudens 329 190 360 065 351 215 352 405 358 625

Bevolking naar type huishouden, personen op peildatum jaar

Totaal

Het aantal personen dat op de peildatum in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat ingeschreven.
---
De peildatum is de tweede vrijdag van november.

Eenpersoonshuishouden

Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
---
De indeling van het huishouden hangt af van de relaties van de huishoudensleden ten opzichte van de referentiepersoon. Het al dan niet gehuwd samenwonen van de referentiepersoon en de aanwezigheid van inwonende kinderen spelen hier een rol.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.

Eenouderhuishouden

Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen. Dit huishouden kan ook een overig lid van een huishouden bevatten.
---
De indeling van het huishouden hangt af van de relaties van de huishoudensleden ten opzichte van de referentiepersoon. Het al dan niet gehuwd samenwonen van de referentiepersoon en de aanwezigheid van inwonende kinderen spelen hier een rol.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.

Paar met kinderen

Particulier huishouden bestaande uit twee personen die een samenwoonrelatie hebben met een of meer thuiswonende kinderen. Dit huishouden kan ook een overig lid van een huishouden bevatten.
---
De indeling van het huishouden hangt af van de relaties van de huishoudensleden ten opzichte van de referentiepersoon. Het al dan niet gehuwd samenwonen van de referentiepersoon en de aanwezigheid van inwonende kinderen spelen hier een rol.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.

Paar zonder kinderen

Particulier huishouden bestaande uit twee personen die een samenwoonrelatie hebben zonder thuiswonende kinderen. Dit huishouden kan ook een overig lid van een huishouden bevatten.
---
De indeling van het huishouden hangt af van de relaties van de huishoudensleden ten opzichte van de referentiepersoon. Het al dan niet gehuwd samenwonen van de referentiepersoon en de aanwezigheid van inwonende kinderen spelen hier een rol.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.

Overige huishoudens

Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden of personen wonend in een institutioneel huishouden.
---
De indeling van het huishouden hangt af van de relaties van de huishoudensleden ten opzichte van de referentiepersoon. Het al dan niet gehuwd samenwonen van de referentiepersoon en de aanwezigheid van inwonende kinderen spelen hier een rol.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waar de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.

2016*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar geslacht en regio.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Bevolking.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.