Kosten en eigen bijdrage voor personen met een Wlz-indicatie op peildatum naar leveringsvorm en zorgzwaartepakket 2015-2019

Personen die op peildatum van verslagjaar, dat is de tweede vrijdag in de maand november, een geldige Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hadden. Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn en personen die Wlz-zorg gebruiken dat onder partnerverblijf valt. Van deze personen worden gegevens naar zzp en leveringsvorm van gebruik gepresenteerd, evenals zorguitgaven in de maand waarin de peildatum valt.