Eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de Eigen bijdrage voor langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ en Wmo (tot 2015), en vanaf 2015 uit Wlz en Wmo 2015.

De eigen bijdrage is het deel van de kosten voor geleverde zorg dat door de cliƫnt zelf betaald moet worden.

De cijfers hebben betrekking op zorg in natura en cijfers vanaf 2015 op zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.