Eigen bijdrage

Foto van het thema Eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de Eigen bijdrage voor langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ en Wmo (tot 2015), en vanaf 2015 uit Wlz en Wmo 2015. De eigen bijdrage is het deel van de kosten voor geleverde zorg dat door de cliënt zelf betaald moet worden. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura en cijfers vanaf 2015 op zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

Het thema Eigen bijdrage bevat twee pagina’s met kerncijfers:

Gefactureerde eigen bijdrage

Dit zijn jaarcijfers over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van leefeenheden of personen voor Wlz-zorg, Wmo thuis en Wmo verblijf. De gegevens zijn afkomstig van het CAK.

Opgelegde eigen bijdrage

Dit zijn geaggregeerde jaarcijfers over de opgelegde eigen bijdrage voor langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ en Wmo (tot 2015), en vanaf 2015 uit Wlz en Wmo 2015. De gegevens zijn afkomstig van het CAK.