Personen met een eigen bijdrage voor Wlz of Wmo zorg thuis; vermogen, woningwaarde, hypotheekschuld, peildatum 2019

Personen die een eigen bijdrage betalen voor zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wlz of voor ondersteuning thuis die gefinancierd wordt vanuit de Wmo 2015. Van deze personen zijn gegevens over vermogen, woningbezit, woningwaarde en hypotheekschuld berekend.