Gefactureerde eigen bijdrage Wmo naar type maatwerkvoorziening

In de tabel is het aantal leefeenheden opgenomen dat gebruik maakt van uitsluitend 'Ondersteuning thuis',  uitlsuitend 'Hulp bij het huishouden' of uitsluitend 'Hulpmiddelen en diensten'. Daarnaast is weergegeven hoeveel leefeenheden 'Ondersteuning thuis' (uitsluitend of met een ander type ondersteuning), 'Hulp bij het huishouden' (uitsluitend of met een ander type ondersteuning) of 'Hulpmiddelen en diensten' (uitsluitend of met een ander type ondersteuning) hebben ontvangen.                                                    
Voor deze groepen is de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage  berekend.