Stapeling eigen risico en eigen bijdrage Zvw Wmo Wlz

Deze pagina bevat cijfers over de stapeling van verplicht eigen risico en/of verplichte eigen bijdrage voor zorggebruik van uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Jongeren tot 18 jaar betalen alleen een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Zvw en dus geen eigen risico vanuit de Zvw of eigen bijdrage vanuit de Wmo en Wlz.

De eigen bijdrage is het deel van de kosten voor geleverde zorg dat door de cliënt zelf betaald moet worden. De cijfers hebben betrekking op zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

Aantal personen met een eigen risico en/of eigen bijdrage voor zorggebruik van uit de Zvw, Wmo en/of Wlz, peilmaand (November)

Aantal personen met een eigen risico en/of eigen bijdrage voor zorggebruik van uit de Zvw, Wmo en/of Wlz, peilmaand (November)
Jaar2016*2017*2018*2019*2020*
Totaal uitsluitend wel betaald Zvw ER9.150.4009.050.2009.104.8009.001.7008.709.600
Totaal uitsluitend Zvw eigen bijdrage147.800200.800227.700214.600197.100
Totaal uitsluitend Wmo13.50013.30014.00014.70017.900
Totaal uitsluitend Wlz43.50044.30051.50060.80066.300
Combinatie Zvw ER Zvw EB1.070.5001.262.0001.315.0001.478.8001.491.800
Combinatie Zvw ER Wmo324.300304.300308.400331.800345.200
Combinatie Zvw EB Wmo.....
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo109.400112.400122.000133.300141.900
Combinatie Zvw ER Wmo Wlz1.0008007008002.400
Combinatie Zvw EB Wmo Wlz.....
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo Wlz4004003005001.600
Combinatie Zvw ER Wlz172.200173.300174.600174.000166.600
Combinatie Zvw EB Wlz..100100100
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wlz43.90046.80050.10051.80054.700
Combinatie Wmo Wlz.....

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (Dataleveranciers: Het CAK, Zorginstituut Nederland, Vektis) Brontabel als csv (905 bytes)
Gemiddeld eigen risico en/of eigen bijdrage voor zorggebruik van uit de Zvw, Wmo en/of Wlz, euro in peilmaand (november)
Jaar2016*2017*2018*2019*2020*
Totaal uitsluitend wel betaald Zvw ER2222222222
Totaal uitsluitend Zvw eigen bijdrage86544
Totaal uitsluitend Wmo4339383132
Totaal uitsluitend Wlz710713705696699
Combinatie Zvw ER Zvw EB3435353332
Combinatie Zvw ER Wmo8580795961
Combinatie Zvw EB Wmo.....
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo9993937070
Combinatie Zvw ER Wmo Wlz133188201211110
Combinatie Zvw EB Wmo Wlz.....
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo Wlz162199190208118
Combinatie Zvw ER Wlz584572536523509
Combinatie Zvw EB Wlz..631698648
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wlz577545497479468
Combinatie Wmo Wlz.....

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (Dataleveranciers: Het CAK, Zorginstituut Nederland, Vektis) Brontabel als csv (679 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de verplicht eigen risico en eigen bijdragencijfers op persoonsniveau verder uitsplitsen naar geslacht, leeftijd, samenstelling van het huishouden en inkomensklasse.

In deze tabel op StatLine MLZ zijn de verplicht eigen risico en eigen bijdragencijfers op huishoudniveau te vinden. Deze kunt u verder uitsplitsen naar leeftijd referentiepersoon van het huishouden, samenstelling van het huishouden en inkomensklasse.

Aanvullende tabellen over de stapelingsmonitor Eigen risico en eigen bijdrage personen en huishoudens Zvw, Wmo en/of Wlz zijn hier op de MLZ website te vinden. Deze tabellen bevatten ook informatie over zowel verplicht eigen risico en eigen bijdragencijfers op persoonsniveau als op huishoudniveau. De tabel op persoonsniveau kunt u verder uitsplitsen naar geslacht, leeftijd, huishouden, zorgwet en inkomensklasse. De tabel op huishoudniveau kunt u verder uitsplitsen naar leeftijd, huishoudsamenstelling, zorgwet en inkomensklasse.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Eigen betalingen voor gebruik van Zvw-, Wlz- en Wmo-zorg en ondersteuning.