In- en uitstroom van personen met gebruik ((SG)L)VG-zzp

De populatie bestaat uit personen met eigen bijdrage plichtig gebruik van VG of (SG)LVG zzp op peildatum (t) (2e vrijdag van februari, mei, augustus en november).

Voorts uit personen met eigen bijdrage plichtig gebruik van VG of (SG)LVG zzp op peildatum (t) die op de volgende peildatum (t+1) een ander of geen zorggebruik hebben (uitstroom), en personen met een eigen bijdrage plichtig gebruik van VG of (SG)LVG zzp op de volgende peildatum (t+1) die een ander of geen gebruik hadden op peildatum (t) (instroom).

Van deze personen wordt per zzp verandering in het gebruik (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar verandering van zzp buiten de sector, verandering van zzp binnen de sector en verandering naar zzv/pgb.