Jongeren met gebruik PV

De populatie bestaat uit personen waarvoor gedurende het jaar 2014 een AWBZ declaratie voor de functie Persoonlijke verzorging is ingediend en die op 31-12-2014 de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hadden.

Van deze personen is de hoogte van het bedrag dat is toegekend voor de functie PV gesommeerd; voorts zijn de personen ingedeeld naar verschillende categorie├źn van combinaties van in het jaar gedeclareerde functies.

Personen met een indicatie van Bureau Jeugdzorg voor PV zijn niet in de declaratiedata opgenomen. Declaraties betreffen uitsluiten zorg in natura; PGB gefinancierde PV is niet meegenomen.