PGB-houders naar wet

De populatie bestaat uit personen die op de peildatum 31-12-2015 een pgb hebben.

Van deze personen is bepaald voor welke wet(ten) zij een pgb hadden.

Wanneer 1 persoon in meerdere domeinen een pgb heeft, wordt deze bij de totalen bij de meerdere domeinen meegeteld. Hierdoor wijkt het totaal aantal personen met een pgb af van de onderliggende aantallen.