Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2021 (week 33)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 27 augustus 2021 gepubliceerde maatwerktabel : Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2021 (week 32)

Op Mlz StatLine zijn meer cijfers over overledenen per week te vinden per regio in de tabel: Overledenen; regio (indeling 2021), en naar gebruik van Wlz-zorg en persoonskenmerken in de tabel: Overledenen; Wlz-gebruik, persoonskenmerken

Let op: Op 10 september 2021 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2021 week 34 en sterfte gegevens tot en met 8 september 2021) gepubliceerd op: Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2021 (week 34)