Instroom Wlz pgb versus GO-bestanden

Van de personen in de tabel is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens de gegevens van 31 december 2014 of zij uitstaand recht hadden op AWBZ-zorg volgens een CIZ indicatie en of deze indicatie zou leiden tot selectie voor de GO bestanden.

Voorts is op basis van de GO bestanden van het CIZ bepaald of de personen in deze bestanden aanwezig waren. Verder is de leeftijd volgens de BRP op 31-12-2014 gebruikt om het onderscheid te maken op de leeftijdsgrens van 18 jaar.

Om te bepalen of een indicatie zou leiden tot selectie voor de GO bestanden is bekeken of de indicatie was voor de functies BGI, BGG, KVB, VBT of PV bij de dominante grondslag ZG, VG of PSY zonder de combinatie met VP, of voor de ZZP's GGZ1C tm GGZ6C.