Dominante en secundaire grondslag bij indicatie zzp voor gehandicaptenzorg

De populatie bestaat uit personen die op de peildatum (2e vrijdag van november) een geldige indicatie voor een zzp in de GHZ hebben.

Van de personen in de populatie zijn de dominante en secundaire grondslag bepaald.

Gegevens van door BJZ gestelde indicaties zijn niet in dit maatwerk meegenomen.