Personen met AWBZ of Wlz indicatie VV of ELV op peildatum naar indicatie en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal

Van deze personen wordt per zzp en ELV verandering in de indicatie (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar verandering van zzp buiten de sector, verandering van zzp binnen de sector en verandering naar extramurale indicatie.

Ook wordt het aantal nieuwe instromers en het aantal uitstromers door beƫindiging van indicatie, inschrijving in BRP, of overlijden beschreven.

Per zorgzwaartepakket of ELV wordt het aantal personen op de peildatum van het genoemde kwartaal beschreven.