Personen onder de 21 jaar met een AWBZ- of Wlz-indicatie, naar soort onderwijs, zzp en leeftijd

Voor de populatie worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

Voor de populatie worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld. De populatie wordt uitgesplitst naar zzp (VG03 t/m VG08, LVG, GGZ en overig), naar leeftijd en naar type onderwijs (speciaal, regulier, geen onderwijsinschrijving).

De leeftijd is bepaald op de peildatum van het onderwijs, dus op 1 oktober 2014 en 2016.

Let op

Dit bestand is op 10-01-2019 vervangen. In het nieuwe bestand is de indeling van het basisonderwijs in 2016 herzien. In het oorspronkelijke bestand was een deel van het regulier onderwijs abusievelijk ingedeeld bij speciaal onderwijs voor 2016.

Een revisie vond ook plaats op 27-08-2018. In deze revisie is de leeftijd berekend op 1 oktober van het jaar dat het onderwijs is gevolgd, zijn de sectoren LVG en GGZ toegevoegd naast ‘Overig’ en is als derde reeks het onderwijs op 1 oktober 2016 vergeleken met de Wlz-indicaties op 1 maart 2017.