Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen

Doelpopulatie: Personen met aanspraak op Wlz (inclusief Wlz-indiceerbaren) op 31-12-2016. Van deze personen is bepaald of zij juridisch gezien kinderen hadden. Vervolgens is bepaald of er éen of meer kinderen jonger waren dan 11 jaar op 31-12-2016 en is bepaald of zowel ouder al kind op 31-12-2016 in de BRP was ingeschreven.

Let op: Op 29 november 2022 is er op basis van recentere data een nieuwe versie van deze maatwerktabel (met gegevens over 2021) gepubliceerd op: Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen, 2021