Personen met indicatie voor zorg uit Wlz-subsidieregelingen 2015-2017

Van de personen in de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden.

Personen die Wlz-indiceerbaar zijn en een indicatie hebben voor ADL en/of BHI/BHG vallen niet onder de subsidieregeling wanneer de ingangsdatum van de functie valt tussen 01-01-2015 en 01-07-2017.

In de publicaties van tabel 2015 en tabel 2016 in 2017 en 2018 zijn ook personen die Wlz-indiceerbaar waren en een indicatie hadden voor ADL en of BHI/BHG met een ingangsdatum na 31-12-2014 geïncludeerd.

Deze groep is uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, zorgkantoorregio en grondslag.