Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Toegankelijkheid

Verpleging en verzorging

Zorg voor ouderen en chronisch zieken door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Gehandicaptenzorg

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Geestelijke gezondheidszorg

Zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen.