Aantal instellingen met Wlz-productie-afspraken zin

De zorginstellingen waarmee zorgkantoren productieafspraken maken over de in dat jaar te leveren Wlz-zorg in natura zijn ingedeeld naar hoogte van het Wlz-budget in vier groepen van gelijke omvang.

De indeling vindt plaats nadat alle zorginstellingen zijn gerangschikt van hoog naar laag Wlz-budget.

Verder is bepaald voor deze zorginstellingen of zij alleen extramurale zorg, alleen intramurale zorg of een combinatie van deze zorg leveren.