Uitgaven en volume

Het thema Uitgaven en volume geeft een beeld van de kosten van en hoeveelheid geleverde langdurige zorg in Nederland, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015).

Ook de uitgaven en volumes van de wijkverpleging en behandeling van zintuiglijk gehandicapten die van 2015 vanuit de Zvw bekostigd worden (daarvoor AWBZ) zijn onder dit thema opgenomen.

Daarnaast zijn de uitgaven aan Wmo en Jeugdwet opgenomen, zoals door gemeenten verantwoord in de gemeenterekeningen en -begrotingen.