Aantal Nza instellingen met een gerealiseerd productiebudget ongelijk 0 voor Wlz-zorg in natura geleverd als verblijf (met of zonder behandeling), vpt en/of mpt

In de Nza nacalculatiegegevens is bepaald welke instellingen een gerealiseerd budget ongelijk 0 euro hadden.

Op basis van deze set is bepaald welk aantal unieke Nza-instellingscodes zorg hebben geleverd in de vorm van verblijf, vpt en/of mpt. Voor instellingen die verblijf en/ of vpt leveren is daarnaast onderscheid gemaakt  tussen verblijf met behandeling (Wlz-model) en zonder behandeling (Zvw-model).

Dit is uitgevoerd voor de gehele groep van instellingen, instellingen in de VV, in de GHZ en in de GGZ-B. Mpt is niet uitgesplitst naar sector omdat bij de mpt geen zzp te herleiden is. De leveringsvorm vpt komt in de sector GGZ niet voor.