Wlz-subsidies; uitgaven en volume

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit subsidies ten laste van de Wlz (vanaf 2015).

De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. Wlz-subsidies betreffen subsidies aan instellingen voor het verlenen van:

  • Direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-assistentie).
  • Extramurale behandeling, en het vervoer van en naar de behandeling.
  • Medisch noodzakelijk eerstelijnsverblijf.

Uitgaven Wlz-subsidies, euro x 1000 in periode

Uitgaven Wlz-subsidies, euro x 1000 in periode
Periode2019 januari - december2020 januari - maart2020 januari - juni2020 januari - september2020 januari - december
Eerstelijns verblijf
Extramurale behandeling70.84514.79124.14837.32751.156
ADL-assistentie98.885....

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (242 bytes)

Volume Wlz-subsidies, tijdseenheden x 1000 in periode

Volume Wlz-subsidies, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode2019 januari - december2020 januari - maart2020 januari - juni2020 januari - september2020 januari - december
Eerstelijns verblijf (etmalen)
Behandeling VV en GHZ (uren)25552104153205
Dagbehandeling VV en GHZ (dagdelen)489104141231323
ADL-assistentie (uren)1.506....

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (304 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar zorgprestaties.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume AWBZ- en Wlz-zorg in natura; declaraties.