Wlz-subsidies; uitgaven en volume

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit subsidies ten laste van de Wlz (vanaf 2015).

De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. Wlz-subsidies betreffen subsidies aan instellingen voor het verlenen van:

  • Direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-assistentie).
  • Extramurale behandeling, en het vervoer van en naar de behandeling.
  • Medisch noodzakelijk eerstelijnsverblijf.

Uitgaven Wlz-subsidies, euro x 1000 in periode

Uitgaven Wlz-subsidies, euro x 1000 in periode
Periode2019 januari - maart*2019 januari - juni*2019 januari - september*2019 januari - december*2020 januari - maart*
Eerstelijns verblijf
Extramurale behandeling1828935912531487084513207
ADL-assistentie.....

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (234 bytes)

Volume Wlz-subsidies, tijdseenheden x 1000 in periode

Volume Wlz-subsidies, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode2019 januari - maart*2019 januari - juni*2019 januari - september*2019 januari - december*2020 januari - maart*
Eerstelijns verblijf (etmalen)
Behandeling VV en GHZ (uren)6713119225542
Dagbehandeling VV en GHZ (dagdelen)124244365489101
ADL-assistentie (uren).....

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (301 bytes)

In de tabel "Wet Langdurige Zorg (Wlz)-subsidies; declaraties, uitgaven/volume" op MLZ-Statline kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar zorgprestaties.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume AWBZ- en Wlz-zorg in natura; declaraties.