Over de cijfers

De MLZ is een overzicht van gegevens uit verschillende bestaande registraties. De gegevens over langdurige zorg en ondersteuning komen uit bestaande databestanden van organisaties die deel uitmaken van de keten van langdurige zorg. Voor meer informatie over de gebruikte bronnen en methoden van de MLZ: Bronnen en Methoden

Anderen, waaronder bronhouders, publiceren regelmatig over de bronnen die ook de basis vormen van de MLZ publicaties. Verschillen tussen enkele van deze publicaties en de publicaties van de MLZ staan beschreven bij: Vergelijking met andere publicaties