Vergelijking met andere publicaties

Hier leest u per thema hoe de MLZ-cijfers zich verhouden tot cijfers uit andere publicaties op basis van dezelfde bron of op basis van andere bronnen.