Bronnen en methoden

De MLZ is een overzicht van gegevens uit verschillende bestaande registraties. De gegevens over langdurige zorg en ondersteuning komen uit bestaande databestanden van organisaties die deel uitmaken van de keten van langdurige zorg.

U vindt hier meer informatie over de dataleveranciers. Ook vindt u een nadere toelichting op de cijfers en een beschrijving van de methode die door het CBS is gehanteerd om de cijfers samen te stellen.

De onderzoeksbeschrijvingen zijn onderverdeeld per thema.