Vergelijking publicaties binnen het thema Eigen bijdrage

MLZ-cijfers versus cijfers in de VWS-begroting

De MLZ-cijfers over opbrengst eigen bijdrage wijken af van de cijfers in de VWS-begroting. Dit komt doordat in de begroting de bijdrage aan gemeenten ter compensatie van gederfde opbrengsten (als gevolg van de Wtcg) in mindering zijn gebracht op de opbrengst eigen bijdrage.