Personen met gebruik VV op moment van overlijden

Van deze personen is bepaald wat de leeftijd zou zijn geweest op 31 december van het jaar waarin zij zijn overleden.

Voorts is bepaald of de overledenen op het moment van overlijden gebruik maakte van AWBZ-gefinancierde (tot 2014) of WLZ-gefinancierde (2015) eigen bijdrage plichtige zorg met verblijf. Van de personen die hiervan gebruik maakten is bepaald van welk zzp men gebruik maakte.

In de gegevens van het CAK is uitsluitend eigen bijdrage plichtige zorg in natura beschreven.

Deze tabel is in 2019 geüpdatet: Personen met gebruik VV op moment van overlijden 2011-2018