Aantal clusters met awbz (2014)/ wlz (vanaf 2015) zorggebruikers, aantal zorggebruikers binnen een cluster, en aantal adressen met zorggebruikers binnen een cluster

Maatwerkverzoek "Clustering van extramurale AWBZ/ Wlz zorg, per zorgkantoorregio en gemeente, 2014-2017". Populatie: personen met extramurale AWBZ-zorg in 2014 en/of Wlz-zorg op peildatum in de periode 2015-2017.

Het aantal clusters waarin  AWBZ/ Wlz cliënten wonen, het totaal aantal personen binnen een cluster dat gebruik maakt van AWBZ/ Wlz zorg, en het totaal aantal adressen binnen een cluster, waar 1 of meerdere personen wonen die van AWBZ/ Wlz zorg gebruik maken, wordt berekend. Gegevens zijn uitgesplitst naar zorgkantoorregio en gemeente. In deze tabel kunnen het zorgjaar (2014 t/m 2017), de definitie van cluster, en de leveringsvorm van zorg (totaal of pgb) handmatig geselecteerd worden.