Clusters en zzp-mix van personen met Wlz-pgb

In dit maatwerk proberen we kleinschalige wooninitiatieven van personen met een Wlz-pgb in beeld te brengen en de mix van zzp's vast te stellen die in die initiatieven worden gebruikt.

Dit doen we, door clusters van deze personen op 'verblijfplaatsniveau' te bekijken. Hiervoor hebben we voor de populatie vastgesteld op welke geadresseerde verblijfplaats ze op peilmoment ingeschreven volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen ingeschreven stonden in de BRP.

Een 'verblijfplaats' is over het algemeen een gebouw en kan één of meerdere adressen bevatten. Hiernaast hebben we bepaald in welk pand de personen wonen; dit is een grovere indeling dan de hiervoor benoemde omdat het daar ook om individuele adressen kan gaan.