Clusters en zzp-mix (VV4, overige VV, overig) van personen met Wlz-pgb

Dit maatwerk betreft de populatie met een toegekende Wlz-pgb inclusief woontoeslag op peildatum, waarvan een declaratie met een bedrag hoger dan 0 euro op peildatum loopt, en die op peildatum geen gebruik maakten van zorg in natura.

De peildatum is de 2e vrijdag van november. Alleen personen die op peildatum in het BRP stonden ingeschreven, zijn meegenomen.