Gemiddeld aantal Wlz-opnamedagen van personen die in 2018 overleden zijn met een ZZP VV01 t/m VV10 (inclusief VV09), naar ZZP bij overlijden

Van de personen in de Wlz-populatie die zijn overleden zijn in 2018 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum van overlijden en de eerste dag van opname.