Personen met indicatie VV op peildatum naar indicatie en in- en uitstroom, 2012-2019

Van deze personen wordt per zzp (en ELV) verandering in de indicatie (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar verandering van zzp buiten de sector, verandering van zzp binnen de sector en verandering naar extramurale indicatie.