Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 (week 2 - week 26)

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik (VV of GHZ zzp) is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 3 juli 2020 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 (week 2 - week 25)

Let op: Op 17 juli is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met week 27 en sterfte gegevens tot en met 15 juli) gepubliceerd op: Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 (week 2 - week 27)