Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018 - 2020 (week 29)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 24 juli 2020 gepubliceerde maatwerktabel : Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018 - 2020 (week 28)

Let op: Op 7 augustus is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met week 30 en sterfte gegevens tot en met 5 augustus) gepubliceerd op: Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018 - 2020 (week 30)