Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 (week 2 - week 29)

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik (VV of GHZ zzp) is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 24 juli 2020 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 (week 2 - week 28)

Let op: Met ingang van deze publicatie is de verwerking van de zorggegevens verder aangescherpt, hierdoor worden wijzigingen in oudere zorgrecords op basis van de nieuwe wekelijks aangeleverde gegevens beter meegenomen. Dit resulteert ten opzichte van de eerdere verwerking voor de gehele tabel in een scherper beeld van de stromen tussen de verschillende leveringsvormen van zorg.

Let op: Op 7 augustus is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met week 30 en sterfte gegevens tot en met 5 augustus) gepubliceerd op: Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 (week 2 - week 30)