Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 42)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 23 oktober 2020 gepubliceerde maatwerktabel : Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 41)

Let op: Op 6 november is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met week 43 en sterfte gegevens tot en met 4 november) gepubliceerd op: Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 43)