Personen met Wlz-gebruik VV en GHZ naar regio

Van de personen die volgens gegegens van het CAK op de maandag van week 12 in 2020 gebruik maakten van bijdrageplichtige Wlz zorg met verblijf is na correctie voor overlijdens bepaald in welke Veiligheids- en GGD-regio zij op 1 januari van het jaar stonden ingeschreven. Voorts is aan de hand van het ZZP bepaald of zij gebruik maakten van VV danwel GHZ verblijf.