Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 52)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 29 december 2020 gepubliceerde maatwerktabel : Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 50) 

Let op: Op 15 januari 2021 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met week 53 en sterfte gegevens tot en met 13 januari 2021) gepubliceerd op: Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 53)