Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2021 (week 03)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 29 januari 2021 gepubliceerde maatwerktabel : Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2021 (week 02) 

Op Mlz StatLine zijn meer cijfers over overledenen per regio te vinden in de tabel: Overledenen; regio (indeling 2021)

Let op: Op 12 februari 2021 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2021 week 04 en sterfte gegevens tot en met 10 februari 2021) gepubliceerd op: Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2021 (week 04)